IRON HTC สงครามสมาร์ทโฟน

.

stark

HTC จัดหนักทุ่ม เงินกว่า 12 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 370 ล้านบาท จ้าง Tony Stark เอ้ย Robert Downey Jr. มาเป็นตัวแทนโฆษณาโปรโมท สมาร์ทโฟนให้กับทาง HTC เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อมากระตุ้น Market share ของตลาดสมาร์ทโฟน

HTC-One-0001

รายละเอียดที่เหลือตามอ่านได้ที่ Flashfly.net

Application by whoapp


LiD Tweeeet

Catch up with Live in Digi

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย.

Links

EasyHits4U.com - Your Free Traffic Exchange