#CaseStudy - Coca-Cola Happy Beep

.

image

Coca-Cola ใช้ concept ว่า "happiness everywhere" หรือ "ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่" และสิ่งที่โค้กทำในคลิปนี้คือ การนำเอาเสียงสั้นๆที่คนจดจำได้ว่าเป็นโค้ก มาใส่ลงในเครื่องสแกนบาร์โค้ด ปกติเตรงที่คิดเงินของซุปเปอร์มาร์เก็ต เวลาคิดเงินเขาจะเอาสินค้าผ่านเครื่องอ่านบาร์โค้ด แล้วก็จะมีเสียง "ปิ๊บ" ดังขึ้น และนั่นหมายถึงเครื่องได้อ่านข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทีนี้โค้กได้ใส่สีสันบางอย่างเข้าไป ซึ่งผลออกมาคือรอยยิ้มจากผู้ซื้อสินค้านั่นเอง ลองไปดูกันว่าเสียงนั้นคือเสียงอะไร

created by Ogilvy Brazil

Application by whoapp


LiD Tweeeet

Catch up with Live in Digi

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย.

Links

EasyHits4U.com - Your Free Traffic Exchange